Apteka Sztuki

Zachodni / Westerly

Zachodni / Westerly

Wystawa prezentuje pięciu artystów Galerii Monumental w Lizbonie, działającej od 1986 roku. Wśród nich znaleźli się malarze, graficy oraz fotograf: Luís Brilhante, António Melo, Manuel San-Payo, Mimi Tavares, Alexandre Simões. W sposób przekrojowy zaprezentowane zostaną zainteresowania i kierunki sztuki portugalskiej. Wystawa czynna do 17.10.2019.

Została zorganizowana przy wsparciu Instytutu Camões.


The Westerly exhibition of Galeria Monumental has brought the recent work of five Portuguese artists to Apteka Sztuki and the WarsawByArt Festival. The artists are – Mimi Tavares, Alexandre Simões, António Melo, Manuel San-Payo and Luís Brilhante.The aims are to give, from the angle of an artist curated gallery, a small but significant overview of what is being done in this westward point of Europe. The exhibition is open till 17.10.2019.

It was organized with the support of the Camões Institute.