Apteka Sztuki

Destined for Slavery

Destined for Slavery

Ekspozycja poświęcona ludziom i ich losom, których postawy ocaliły najważniejsze wartości - miłość, empatię, wolność. Dzięki nieugiętym przekonaniom, wytrzymałości, wierze w człowieka i wolność, dziś my możemy odwoływać się do żywych wartości, na których codzień budujemy nasze życie - czasami o tym zapominając.

Skazani na los niewolnika - Destined for Slavery
Po II wojnie światowej zwycięski Związek Radziecki traktował ludności okupowanych i podporządkowanych krajów jako siłę roboczą - ponad cztery miliony osób zostało deportowanych do obozów i zmuszonych do pracy.

Cykl wystaw organizowany jest przez firmę Hybridart Management w imieniu Publicznej Fundacji Badań nad Historią i Społeczeństwem Europy Środkowej i Wschodniej.