Apteka Sztuki

Struktura połączeń – malarstwo Ewy Held

Struktura połączeń – malarstwo Ewy Held

 Prace Ewy Held inspirowane są wydarzeniami z życia zawodowego jej ojca, Józefa Majera Helda.
W niebieskiej płóciennej walizce, nieotwieranej od 1968 roku, jesienią 2016 Ewa odnalazła dokumenty, zdjęcia, dokumentacje techniczne i albumy dotyczące prac ojca przy budowie energetyki wysokiego napięcia i wprowadzaniu w Polsce techniki atomowej - tworzeniu pierwszych dwóch polskich reaktorów oraz akceleratora cząstek.
„Struktury połączeń ” nawiązują do poprzednich serii: „Drogi”, „Patrzeć nie widząc”, „Więzienia wewnętrznego”. Obrazy z poprzednich cykli były monumentalne. Obecne zmniejszają się do malarskich miniatur 30x20 cm, zmuszają widza do przyjrzenia się z bliska, nawiązania intymnego kontaktu. W sposób duchowo-egzystencjalny przywołują minione. Wykonują operację na pamięci próbując z otchłani czasu wydobyć subiektywny obraz. Wywołują nieokreślone poczucie straty, jak rozmazany tekst na starej pocztówce, przywołując dramat znikania i rozpadu.