Apteka Sztuki

MINI MONDO 12.12.2014 godz.18.00

MINI MONDO 12.12.2014 godz.18.00

Zapraszamy na artystyczny piątek - 12 grudnia do Galerii Apteka Sztuki.

W programie:
- o godz. 18.00 wernisaż wystawy grupy MINI MONDO
- o godz. 19.00 performance taneczny 1:1 Format Zero

Wstęp wolny!MINI MONDO to koncept tworzony przez Kamdi Sosnowską i Magdę Niezgodę. To projekt, który jest próbą przeniesienia realnych i wyimaginowanych przestrzeni do skali mini i zamknięcia ich w drewnianych boxach.
Bawiąc się formą i kontekstami autorki łączą doświadczenia projektowania wnętrz z abstrakcją.
Prace są różnorodne. Od minimalistycznych, przez stylizacje z różnych epok, do eklektycznych.
Niektóre przypominają dadaistyczną zabawę przedmiotami, które zmieniają skalę i przypisaną im funkcję. Inspiracje czerpią z miejsc, spotkań z ludźmi i emocji które przeżywają.

Więcej informacji na stronie www.mini-mondo.euMINI MONDO is a concept created by Kamdi Sosnowska and Magda Niezgoda to transfer fragments of reality and imaginary decor to a mini scale and close it in a box.
While playing with form and context the autors combine their interior design knowledge and experience with the abstract. Their works are very diverse. From minimalistic through past and present design styles to the eclectic and in the kitch estetic. Some of their works remind us of the dadaistic approach to objects which in this case are in a different scale and have a different function. They also show the interaction of interior with art objects which are very often to be found in their boxes. The autors intent is to convey different estetic in their mini worlds.


PLUS


Performance 1:1 to dyskurs z tematem wystawy Mini Mondo. Inspiracją stało się pytanie czy performera i performance można pokazać w innej niż oryginalna skali.
Pierwsze rozwiązanie przyszło samo, ponieważ nasze ciała samo definiuje wymiar swojego istnienia. Powstało jednak pytanie, co to właściwie znaczy dla każdej z nas? Czy będąc osobą prywatną, a następnie tańcząc dla publiczności, działamy w tej samej, czy może innej skali? Czy realne ja, i ja per formatywne, są takie same, czy różne? Czy jesteśmy w tym samym wymiarze? Czy realność naszego ciała jest taka sama w różnych wymiarach naszej obecności? Nas, jako jednostek, osobowości, emocjonalności, seksualności? Jak kontekst sytuacji performancu definiuje skale innych wymiarów naszej egzystencji fizycznej?
Więcej informacji na stronie www.formatzero.pl


Koncepcja Iwona Wojnicka
Choreografia i taniec:
Alisa Makarenko (Ukraina)
Anja Schäplitz (Niemcy)
Iwona Wojnicka (Polska)
Muzyka Andrea Rocca (Włochy)


The performance 1:1 is a discourse with the subject of the Mini Mondo exhibition. The inspiration came with the question, can a performer and a performace be presented in a different than the original scale. The first solution came along quickly, as the body defines its scale. The question occurred of what it actually means for each of us? Is being a private individual, and then performing, we are in the same, or in a different scale? Is the real self and the self of the performer are the same, or different? Are we in the same dimension? Is the reality of the personal body constant in other dimensions of our presence? The presence – as identities, individuals, emotional and sexual beings? How the contexts of the performing reality define scales of the existence of the physical body?